Odnosi sa medijima

Svakodnevno već godinama sarađujemo sa širokom i snažnom mrežom vodećih novinara i urednika iz svih značajnijih medija u Srbiji.

U kriznim situacijama u mogućnosti smo da ublažimo posledice javne reči pravim informacijama i direktnim kontaktom sa ključnim ljudima u medijima.

Zahvaljujući iskustvu i velikoj posvećenosti poslu u nas veliko poverenje imaju i klijenti sa kojima sarađujemo i predstavnici medija.

 

Komunikacija sa zaposlenima, klijentima, partnerima...

Razvili smo čitavu lepezu alata koji omogućavaju kvalitetnu i efikasnu komunikaciju sa zaposlenima unutar kompanije, postojećim i potencijalnim klijentima, poslovnim parterima.

Pravim izborom tema, načinom obraćanja i kanalima komunikacije sve ciljne grupe informisane su na pravi način.

 

Korporativno izdavaštvo

Od koncepta i dizajna do kompletne produkcije i distribucije.

Elektronska izdanja i kanali komunikacije, elektronski magazini, e -newsletteri, web portali, e – brošure, kampanje na društvenim mrežama, YouTube kanali.

Štampana izdanja, korporativni magazini, Interne novine i magazini, stručni i tematski magazini.

 

Organizacija skupova i događaja

Poslovne konferencije, skupovi sa novinarima, radni ručkovi, studijska putovanja, promotivne i CSR akcije... Birač Communications je u mogućnosti da za potrebe kompanije organizuje kompletne manifestacije po sistemu “ključ u ruke”:

Od ideje, sinopsisa, pozivanja učesnika i gostiju, obezbeđivanja tehničkih pomagala, logističke podrške tokom skupa...

 

Medijski treninzi

Cilj naših treninga je da budete sigurni u medijskim nastupima, bilo da su u pitanju gostovanja u studiju, davanje izjava ili učešće na press konferencijama.

Unapredićete tehnike koje Vam omogućavaju da medijski nastup iskoristite na najbolji mogući način, kao i kako da reagujete u situacijama kada Vam biva postavljeno „nezgodno pitanje“.

Naši treneri su renomirani novinari i urednici nacionalnih štampanih i elektronskim medija sa velikim iskustvom u svom i trenerskom poslu.

Birač Communications doo>

Ibarska 13. Beograd, Srbija

tel> +381-11-7838-156

email> office@birac.rs